WorldHistorySite.com

 

Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
   
przejdz´ do: strony glówne
   

Technologie i Historia s´wiata

(Podsumowanie Page)

Technologie komunikacyjne stworzenie struktury, w których wyraz²one sa³ kultury czlowieka.Tryb komunikacji wplywa na rodzaj ekspresji odbywaja³cego sie³ w "przestrzeni", z²e stworzyl.

Wie³kszos´c´ waz²nych wydarzen´ z²yciowych wysta³pic´ w fizycznych spotkan´ pomie³dzy ludz´mi za pos´rednictwem mowy. W cywilizowanych spoleczen´stwach, technologie komunikacyjne ustawione na scenie innego rodzaju dos´wiadczenia. Ideograficzne pisania stworzony i zachowany pewien rodzaj dos´wiadczenia. Tak samo alfabetycznego pisania, drukowania, nadawaniem programów radiowych i telewizyjnych oraz komunikacje³ za pos´rednictwem Internetu.

Technologia komunikacji pozwala komunikatora, który moz²e byc´ fizycznie oddzielona od widowni, aby komunikowac´ sie³ z potencjalnie nieograniczonej liczby osób. Platon, z²yje od dwudziestu trzech stuleci nadal jest w stanie podzielic´ sie³ swoimi przemys´leniami z ludzkos´cia³ poprzez je³zyka pisanego. Jego slowa, przetlumaczone z je³zyka greckiego, moz²na przeczytac´ na stronie wydruku. Miliony ludzi na calym s´wiecie nie moz²e uczestniczyc´ w tej komunikatywnym dos´wiadczenie.

Omówimy ten aspekt historii s´wiata na dwa sposoby:

Po pierwsze, musimy wyjas´nic´ zwia³zek mie³dzy technologii komunikacyjnych i cywilizacji.

Po drugie, moz²emy przegla³du niektórych dat w historii techniki komunikacji.

Kliknij na te linki do informacji na temat:

 zwia³zek mie³dzy technologii komunikacyjnych i cywilizacji (844 slów)

 wplyw technologii kulturalnych na dos´wiadczeniu publicznych (13,783 slów)

 niektóre daty w historii techniki komunikacyjnej (1,706 slów)

niektóre daty w historii techniki komunikacyjnej (1,478 slów)

 Krótka historia Technologies Kulturalnych (13,829 slów)

Moz²esz byc´ takz²e zainteresowany w dwóch sprawozdaniach dotycza³cych technologii komunikacyjnej:

(1) "Jak Communication Technology nape³dza Zmiana Idealy cywilizacji" Kliknij tutaj, aby sprawozdania.. (2106 slów)

(2) "Na lidera w wiedzy: Krótka historia z najbardziej zaawansowanych technik Ustanowienie wiedzy w poszczególnych cywilizacji" Kliknij tutaj, aby sprawozdania. (4468 slów)

Kliknij tutaj: Czcionka w 20 wieku (774 slów)

Kliknij tutaj: wzrost ruchu w Internecie (258 slów)

Kliknij tutaj: Wirus pierwszy komputer (907 slów)

Kliknij tutaj: Jak aparat telefon zostal stworzony (245 slów)

Kliknij tutaj: Pochodzenie YouTube (701 slów)

Kliknij tutaj: Viral Komunikacji (1406 slów)

Dla wgla³d w s´wiat wielu urza³dzen´ elektronicznych, które sa³ eksploatowane jednoczes´nie, zaznacz to pod uwage³"43-godzinny dzien". (729 slów)

przejdz´ do: strony glównej

Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez²one

http://www.worldhistorysite.com/communicationj.html