Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.


przejdz´ do: strony glównej
O w je³zykach oryginalnych

 

Szacunkowa liczba osób na ziemi, których je³zykiem ojczystym jest:

Inglés - 350 mln

Hiszpan´ski - 325 mln

Portugalski - 170 mln

Niemiecki - 100 mln

Francuski - 75 mln

Wloski - 60 mln

 

Gdzie w je³zykach Narodów oryginalny mówionych -

Inglés:

Stany Zjednoczone Ameryki - 260 milionów obywateli: wie³kszos´c´ mówi Inglés

Wielka Brytania - 58 mln

Kanada - 27 mln - 17 mln mówic´ Inglés

Australia - 18 mln

Irlandia - 3,5 mln

Nowa Zelandia - 3 mln

Republika Poludniowej Afryki - 2 miliony Inglés glos´niki spos´ród 40 milionów

Inglés jest je³zyk urze³dowy Nigerii (95 mln) i kojarzy je³zyk urze³dowy Indii (900 mln), Mimo, z²e mniejszos´c´ mieszkan´ców tych krajów mówia³ jej kraju. Inglés también está wypowiedziane Gujana, Jamajka, Belize, Pakistanie, Bangladeszu, Ghany, Kenii, Ugandzie, Tanzanii i kilku innych klubów kraju. Prawie 30 mln Filipin´czycy mówia³ biegle go jako drugiego je³zyka.

Angielski:

Meksyk - 90 mln

Hiszpania - 40 mln

Kolumbia - 35 mln

Argentyna - 35 mln

Peru - 25 mln

Wenezuela - 20 mln

Chile - 14 mln

Kuba - 11 mln

Ekwador - 11 mln

Gwatemala - 10 mln

Dominikana - 7 mln

Boliwia - 7 mln

Salwador - 6 mln

Honduras - 5000000

Kostaryka - 3 mln

Urugwaj - 3 mln

Panama - 3 3 mln

Portoryko - 3 mln

Szacuje sie³, z²e 17 milionów mieszkan´ców Stanów Zjednoczonych mówia³ po hiszpan´sku jako pierwszego lub drugiego je³zyka. Powszechnie mówi hiszpan´ski también está na Filipinach, Maroku i zachodniej cze³s´ci Afryki.

Portugalski:

Brazylia - 160 mln

Portugalia - 10 mln

Mozambik - 15 mln: Je³zykiem urze³dowym jest portugalski.

Angola - 9000000: Je³zykiem urze³dowym jest portugalski.

Niemiecki:

Niemcy - 80 mln

Austria - 8 mln

Szwajcaria - 5 mln

También Esta niemiecki uz²ywany w Stanach Zjednoczonych (1,5 miliona), Argentyna (0,5 mln), Brazylii i innych krajów kraju.

Francuski:

Francja - 55 mln

Kanada - 27 mln z czego 7 mln to glos´niki francuski

Belgia - z czego 10 mln to 3,5 mln glos´niki francuski

Zair - 40 mln: francuski jest je³zykiem urze³dowym.

Madagaskar - 13 mln: francuski jest je³zykiem urze³dowym.

Burkino Faso - 10 mln: francuski jest je³zykiem urze³dowym.

Niger - 8 mln

Gwinea - 7 mln

Haiti - 6 mln

También Esta w je³zyku francuskim w Algierii, Maroka, Tunezji, Wietnam, Kambodz²a, Kamerun, Senegal, Szwajcaria, Stany Zjednoczone (1,7 mln), Liban, i inne narody.
wloski.

 

Wloski:

Wlochy 60 milionów

También está Wloski mówi sie³ w Stanach Zjednoczonych (1,3 mln), Argentyna (1,0 mln), Brazylii, Kanadzie i Szwajcarii.

 

Inne powszechnie uz²ywanych je³zykach:

Chin´ski - 1,2 mld w P. R. Chiny plus kolejne 40 mln

Hinduski - 275 mln, w pólnocno-zachodniej Indii

Arabski - 215 mln, w Afryce Pólnocnej, Arabii i na Bliskim Wschodzie

Rosyjski - 125 mln w Rosji plus kolejne 30 mln

Japon´ski - 125 mln w Japonii

Urdu - 90 mln w Indiach i Pakistanie

Jawajski - 75 mln w je³zyku Java (Indonezja)

Bengalski - 70 milionów w Zachodnim Bengalu (Indie) i Bangladeszu

Wietnamski - 65 mln w Wietnamie

Korean´ski - 65 mln, w Korei Pólnocnej i Poludniowej

Marathi - 65 mln w Indiach

Turecki - 55 mln w Turcji

Thai - 50 mln w Tajlandii

Gujarati - 45 milionów w Gujarat (Indie)

Ukrain´ski - 40 mln na Ukrainie

 

Uwagi historyczne:

Wyeksponowany od Inglés, hiszpan´skim i portugalskim je³zykach poza swoim ojczystym kraju w Europie Zachodniej jest s´cis´le zwia³zana z odkryciem Kolumba Ameryki, i do kolejnych poszukiwan´ europejskich w Ameryce i gdzie indziej. Byk papiez²a Aleksandra VI z 1493 linii podzialu mie³dzy wrzes´niem do portugalski (Brazylia) i hiszpan´ski (innych narodów) sfer wplywów w Ameryce Lacin´skiej. Francuskie i brytyjskie posiadlos´ci kolonialne w Indiach walczyli i Ameryce Pó?nocnej, z Brytyjczycy zdobywaja³c glówne zwycie³stwa w 1760s. W 19 wieku, brytyjski, francuski, portugalski i Belgowie stworzyl kolonie w Afryce i Azji. Wszystkie wydarzenia w Original Pomógl okres´lic´ mape³ je³zykowej s´wiata.

Wczes´niej, rozprzestrzenianie arabski jako je³zyk zostal S´cis´le zwia³zane zwycie³stw armii arabskich w szerzeniu religii islamu. Francuski, hiszpan´ski, portugalski i wloski sa³ znane jako je³zyków roman´skich; Sa³ Pochodne lacin´skiego, rozmieszczone przez wojska rzymskiego imperium.Je³zyk rosyjski rozprzestrzeniac´ Z ekspansji rosyjskiego imperium carskie.

Z´ródlo: Kenneth Katzner, je³zyków s´wiata (Routledge, 1995

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki 

  

Copyright 2014 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez²one

http://www.worldhistorysite.com/languagej.html