Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

gidin: Ana sayfaya

Dünya Nüfus

 

Seçilmis¸ Y¦llar Toplam Dünya Nüfusu:

Y¦l
Nüfus
(milyon)
10000 M.Ö.
4
5000 M.Ö.
5
4000 M.Ö.
7
3000 M.Ö.
14
2000 M.Ö.
27
1000 M.Ö.
50
500 M.Ö.
100
200 M.Ö.
150
0
170
200 AD
190
400 AD
190
500 AD
190
600 AD
200
700 AD
210
800 AD
220
900 AD
240
1000 AD
265
1100 AD
320
1200 AD
360
1300 AD
360
1400 AD
350
1500 AD
425
1550 AD
480
1600 AD
545
1650 AD
545
1700 AD
610
1750 AD
720
1800 AD
900
1850 AD
1200
1875 AD
1325
1900 AD
1625
1925 AD
2000
1950 AD
2500
1975 AD
3900
1999 AD
6000

 

 

Alan ve Tarih Dünya Nüfus Yüzdelik:

tarih
Çin
Hindistan
Digšer
Avrupa
Afrika
Digšer
Asya
400 M.Ö.
27
24
21
18
7
3
200 M.Ö.
28
21
23
18
7
3
0
30
21
18
18
10
3
200 AD
32
22
15
19
9
3
400 AD
27
25
17
17
10
4
600 AD
23
26
24
13
10
4
800 AD
23
29
18
13
13
4
1000
23
30
17
14
12
4
1100
31
26
14
14
11
4
1200
32
24
14
16
11
3
1300
23
25
15
22
11
4
1400
21
28
18
17
12
4
1500
23
25
18
19
11
4
1600
28
25
17
18
10
2
1700
25
27
16
20
10
2
1750
30
24
15
19
9
3
1800
35
21
13
20
8
3
1850
35
19
12
22
7
5
1900
28
18
14
24
7
9
1950
21
18
19
21
8
13
1975
18
20
21
16
10
15
1997
21
21
18
13
13
14

 

Notlar:

Bir anlamda dünya nüfus art¦s¸¦ insanl¦k tarihinin anlat¦s¦n¦ as¸ar iken, tarih ve gelecekteki elbette tahmin yaz¦l¦ hem önemli etkileri vard¦r.
Birincisi, dünya tarihinin kitaplar¦nda yer verilen belirli halklar ve bölgeler kabaca nüfuslar¦n¦ ayna gerekir. Birlikte, Hindistan ve Çin sürekli dünya nüfusunun yar¦s¦na üçte birini vard¦. Bu milletler, dünya tarihinin kars¸¦las¸t¦r¦labilir kapsama sahip olmal¦d¦r. Dünya tarihi, bir yarat¦l¦s¸ hikayesi oldugšundan, bu formülü kesinlikle görülmez; Önemli uygulamalar¦ ve kurumlar¦ kaynakl¦ olaylar, tabii, orant¦s¦z geçmis¸leri temsil edilmelidir. Buna ragšmen, dünya tarihi yerine herhangi bir alt grubun daha insanl¦gš¦n toplu deneyim aç¦klamak gerekir.
I²kincisi, dünya tarihinin en tasar¦m¦nda dikkate nüfusu almak için tarihsel dönemini zaman aç¦s¦ndan giderek daha k¦sa hale geldigši bir s¸emaya oransall¦gš¦ geri yard¦mc¦ olur. Insan deneyiminin adam y¦llarda aç¦s¦ndan, bes¸ dönemini boyutu daha kars¸¦las¸t¦r¦labilir olacak. Dünya tarihçileri, modern kez ihmal egšilimindedir.
Son olarak, insanl¦gš¦n gelecekteki seyri aç¦s¦ndan, nüfus art¦s¸¦, dünyan¦n s¦n¦rl¦ topraklar¦ ve kaynaklar¦ ile bir çarp¦s¸ma rotas¦nda oldugšunu. Mevcut oranlarda büyümeye devam fiziksel olarak imkans¦zd¦r. Biz güvenle s¸ey biz bu ne olacagš¦n¦ söyleyemeyiz bile yeryüzünde insan popülasyonlar¦n¦n daha fazla büyümesini azaltmak için olacagš¦n¦ tahmin edebilir
.

Kaynak: Colin McEvedy ve Richard Jones, Dünya Nüfus Tarihi Atlas¦ (Penguin, 1978)

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca      

      gidin: Ana sayfaya

TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/populationi.html