Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.

przejdz´ do: strony glównej

Ludnos´ci s´wiata

 

S´wiat razem Ludnos´c´ w wybranych latach:

Rok
Populacja
(w mln)
10000 BC
4
5000 BC
5
4000 BC
7
3000 BC
14
2000 BC
27
1000 BC
50
500 BC
100
200 BC
150
0
170
200 ne
190
400 ne
190
500 ne
190
600 ne
200
700 ne
210
800 ne
220
900 ne
240
1000 ne
265
1100 ne
320
1200 ne
360
1300 ne
360
1400 ne
350
1500 ne
425
1550 ne
480
1600 ne
545
1650 ne
545
1700 ne
610
1750 ne
720
1800 ne
900
1850 ne
1200
1875 ne
1325
1900 ne
1625
1925 ne
2000
1950 ne
2500
1975 ne
3900
1999 ne
6000

 

 

Odsetek ludnos´ci s´wiata wedlug obszaru i Dat:

data
Chiny
Indie
inne
Europa
Afryka
inny
Azja
400 BC
27
24
21
18
7
3
200 BC
28
21
23
18
7
3
0
30
21
18
18
10
3
200 ne
32
22
15
19
9
3
400 ne
27
25
17
17
10
4
600 ne
23
26
24
13
10
4
800 ne
23
29
18
13
13
4
1000
23
30
17
14
12
4
1100
31
26
14
14
11
4
1200
32
24
14
16
11
3
1300
23
25
15
22
11
4
1400
21
28
18
17
12
4
1500
23
25
18
19
11
4
1600
28
25
17
18
10
2
1700
25
27
16
20
10
2
1750
30
24
15
19
9
3
1800
35
21
13
20
8
3
1850
35
19
12
22
7
5
1900
28
18
14
24
7
9
1950
21
18
19
21
8
13
1975
18
20
21
16
10
15
1997
21
21
18
13
13
14

 

Uwagi:

Mimo wzrostu liczby ludnos´ci s´wiata w sensie przekracza narracjeł ludzkiej historii, ma istotne konsekwencje zarówno dla pisaniu historii i przewidywania jego przyszlych realizacji.

Po pierwsze, biorałc pod uwageł poszczególne narody miejsca i regiony ksiałg historii s´wiata powinna z grubsza odzwierciedlajał ich populacji. Razem, Indie i Chiny konsekwentnie mial jednał trzeciał do polowy populacji Ziemi. Kraje te powinny miec´ porównywalny zasiełg w historii s´wiata. Poniewaz˛ historia s´wiata to historia stworzenia, z˛e formula nie jest s´cis´le przestrzegana; wydarzenia, które pochodzi waz˛nych praktyk i instytucji powinny, oczywis´cie, byc´ nieproporcjonalnie reprezentowani w historii. Mimo to, historia s´wiata powinien opisywac´ dos´wiadczenia wiełkszos´c´ ludzkos´ci, a nie od jakiejkolwiek podgrupy.

Po drugie, aby wziałc´ pod uwageł populacjeł w historii s´wiata projektowania pomaga przywrócic´ proporcjonalnos´ci do systemu, w którym stajał sieł coraz epok historycznych krótsze pod wzglełdem czasu. W zakresie roboczo dos´wiadczen´ ludzi, piełc´ Epoki stanał sieł bardziej porównywalne wymiary. Historycy s´wiata majał tendencjeł do zaniedbywania czasy wspólczesne.

Wreszcie, w odniesieniu do przyszlego kursu ludzkos´ci, wzrost liczby ludnos´ci jest na kursie kolizyjnym z terytorium skon´czonych i zasobów Ziemi. Dalszy wzrost obecnie stóp jest fizycznie niemoz˛liwe. Moz˛emy s´mialo przewidziec´, z˛e cos´ sieł stanie ograniczac´ dalszy wzrost populacji ludzkich na ziemi, nawet jes´li nie jestes´my w stanie powiedziec´, co to bełdzie.

Z´ródlo: Colin McEvedy i Richard Jones, Atlas S´wiata Historii Ludnos´ci (Penguin, 1978)

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki   

      przejdz´ do: strony glównej

Copyright 2014 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/populationj.html