Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
   
WorldHistorySite.com  
   
przejdz´ do: strony glówne

Jakie sał Piełc´ cywilizacji?

(Podsumowanie Page)

Bu web sitesinde sayfalar¦n Sadece birkaç Lehçe bulunmaktad¦r. Bunlar s¸u s¸ekilde is¸aretlenmis¸tir: *

Uz˛ywamy slowa "cywilizacja" w inny sposób niz˛ wiełkszos´c´ historyków i cywilizacyjne uczonych zrobic´. Wiełkszos´c´ (Arnold Toynbee tym) kojarzy cywilizacjeł ze spoleczen´stwa, które istnialy w okres´lonym miejscu i czasie - na przyklad cywilizacji minojskiej na Krecie w 3. i 2. tysiałclecia pne Natomiast schemat historii prezentowane na tej stronie widzi cywilizacjeł jako s´wiatowego podmiotu kultury. Jest to etap w rozwoju spo?ecznos´ci ludzkiej, jak postełpuje od wykonania, w malych wspólnotach plemiennych do rodzaju spoleczen´stwa, mamy dzisiaj.

Cywilizacje sał rodzaje kultury, które pojawily sieł w kolejnych epokach historii s´wiata. Kaz˛de z nich wiałz˛e sieł z technologiał lałcznos´ci, który stal sieł dominujałcym w danym czasie. Kaz˛da cywilizacja opisywany równiez˛ instytucji wladzy, który niedawno opracowany. Cztery z piełciu cywilizacji osiałgnełly juz˛ dojrzalos´c´.Piałta cywilizacja, zwiałzane z technologiał komputerował, pojawil sieł na horyzoncie, ale jest zbyt nowy miec´ historieł.

Nasze podstawowe podejs´cie do historii s´wiata i cywilizacji, jest przedstawiony na stronie zatytulowanej Cywilizacji i epoki historyczne * (10,877 slów). Jest to pierwszy rozdzial ksiałz˛ki, piełc´ epok cywilizacji. To stawia teł teorieł historii w konteks´cie z innymi teoriami.

Zobacz inne podsumowanie tego programu, "Historia S´wiata w piełciu epok cywilizacji".


Kliknij tutaj aby zobaczyc´ opis -

Cywilizacja I (564 slów) *                   Dluz˛szy opis (1642 slów)

Cywilizacja II (602 slów)  *                Dluz˛szy opis (2110 slów)

Cywilizacja III (569 slów)  *              Dluz˛szy opis (2084 slów)  

Cywilizacja IV (536 slów)  *         

W przypadku dluz˛szych narracji kaz˛dej cywilizacji, przejdz´ do podsumowania stronie“A Pyramid of History”.          
 

Kliknij tutaj, aby wydarzenia naglówek:

w historii cywilizacji Cywilizacja I (474 slów)

w historii cywilizacji Cywilizacja II (500 slów)

w historii cywilizacji Cywilizacja III (395 slów)

w historii cywilizacji Cywilizacja IV (438 slów)
 

W odniesieniu do dwóch przycisków s?uz˛ałcych identyfikacji cywilizacji, mamy nastełpujałce program w formie tabelaryczne.

nazwa cywilizacji technologia komunikacji   instytucja wladzy
     
Cywilizacja I   ideograficzne pisania rzałd cesarski
Cywilizacja II   pismo alfabetyczne religii s´wiata
Cywilizacja III   druk commerce i edukacja
Cywilizacja IV elektroniczne rejestrowanie i nadawanie popularne rozrywki
Cywilizacja V komputery Internet i ?

 

Wskazujałc drogeł do przyszlos´ci -

Jak przeszlos´c´ cywilizacji wskazujałprzyszlos´c´ rzałdowych (5445 slów)

Jak przeszlos´c´ cywilizacji wskazujałprzyszlos´c´ religii (6894 slów)

Jak przeszlos´c´ cywilizacji wskazujałprzyszlos´c´ handlu i edukacji (8065 slów)

Dzieje piałtego cywilizacji lez˛y glównie w przyszlos´ci. Kliknij tutaj po krótkim spekulacji na temat komputerów moz˛e miec´ wplyw na waz˛ne instytucje w spoleczen´stwie:

Cywilizacja V (411 slów) (To jest cywilizacja komputera)

Maniacy i frajerów, typy osobowos´ci nowej cywilizacji (592 slów)

Niektórzy mogał sieł zastanawiac´, kiedy te kolejne cywilizacje pojawily sieł w kategoriach chronologicznych. Linia czasu jest w przybliz˛eniu:

Cywilizacja I - 3000 przed naszał erał 550 B.C.

Cywilizacja II - 550 przed naszał erał do 1450 A.D.

Cywilizacja III - 1450 do 1920 A.D. A.D.

Cywilizacja IV - 1920 do 1990 A.D. A.D

Cywilizacja V - 1990 A.D. przedstawic´

Ale w rzeczywistos´ci, róz˛ne spoleczen´stwa na ziemi weszla te cywilizacje w róz˛nych czasach. Cywilizacje sał w kompleks kulturalny, którego rozwój nie jest chronologicznie, ale przez organicznał procesu wzrostu i rozpadu.  

 

Kliknij na tlumaczenia na:

angielski - Francuski - Hiszpanski - Niemiecki - Portugalski - wloski   

uproszczony chinski - Indonezyjski - turecki - niderlandzki 

 

przejdz´ do: strony glównej


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/whatarej.html